GDPR

Odesláním poptávkového formuláře udělujete souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro účely kontaktování ze strany společnosti ZOUNEK DESIGN – Tomáš Zounek ohledně Vaší poptávky, vypracování cenové nabídky a přípravy smlouvy o dílo v případě akceptování nabídky, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, dovolávat se práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, nebo máte právo vznést námitku proti zpracování. Domníváte-li se, že došlo ze strany správce k porušení práva na ochranu osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k úkonům souvisejícím s realizací poptávky.